WASHINGTON - De Israëlische premier Ariel Sharon heeft donderdag een gesprek gehad met de Amerikaanse president Bush. De Israëlische regeringsleider wil Washington bewegen meer druk uit te oefenen op de Palestijnse president Arafat.

De Verenigde Staten zouden volgens de Israëliërs alle contacten met de Palestijnse leider moeten verbreken. "Arafat heeft van ons gehoord. Ik kan niet duidelijker zijn", aldus Bush na het gesprek. "Ik heb premier Sharon beloofd dat we druk blijven uitoefenen op Arafat om hem ervan te overtuigen dat hij door moet gaan serieuze, concrete en echte stappen te nemen om terroristische activiteiten in het Midden-Oosten te verminderen", aldus de Amerikaanse president.

Witte Huis-woordvoerder Fleischer verklaarde donderdagavond al voor het gesprek dat Bush wil dat Arafat meer doet tegen het geweld en de terreurdaden die de relatie tussen de Palestijnen en Israëliërs kenmerken.

Op vragen of Washington zou toegeven aan de vraag van Sharon alle contacten te verbreken met Arafat, antwoordde Bush ontwijkend. Uit zijn woorden was evenwel op te maken dat de VS ondanks alle kritiek op Arafat niet van hem af willen.

Geweld

Bush verklaarde tegelijkertijd dat Washington het vormen van een Palestijnse staat zal steunen, maar dat daarvoor wel het geweld gestaakt moet worden. Bush uitte aan het adres van Sharon zijn bezorgdheid over de gewone Palestijnen die niets met het geweld en terrorisme te maken hebben.

De VS zullen alles ondernemen 'gewone' Palestijnen bij te staan in hun dagelijkse leven, aldus Bush. De Amerikaanse regering heeft daarvoor in haar begroting een post van 300 miljoen dollar vrijgemaakt.

Bush verklaarde eveneens met Sharon van gedachten te hebben gewisseld over het "wederzijdse verlangen de wereld te bevrijden van terrorisme".

/DOSSIERMidden-Oosten