WRR: geen apart vak normen en waarden op school

DEN HAAG - Het is geen goed idee om een apart vak normen en waarden op de scholen in te voeren. Beter is het de overdracht van fatsoensregels in het onderwijs onder te brengen bij bestaande vakken. Dat is een van de aanbevelingen die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) maandag doet in haar rapport Waarden, normen en de last van gedrag.

De culturele diversiteit van de samenleving en de verworvenheden van de rechtsstaat zou op de scholen aan de orde kunnen komen in vakken als geschiedenis, maatschappijleer en aardrijkskunde. Daarnaast beveelt de WRR aan samen met leerlingen gedragsregels te formuleren voor de school, de leerlingen, de leerkrachten en de ouders.

Het moet echter niet zo zijn dat het falen van de ouders bij de opvoeding wordt afgewenteld op de scholen. De regering moet daarop toezien.

Voor de overdracht en het bewaken van de normen en waarden ziet de Raad een belangrijke rol weggelegd voor maatschappelijke instellingen en de burgers zelf. Scholen moeten zelf de strijd aanbinden tegen het pesten, en bedrijven moeten topmanagers aanspreken op hun hoge salarissen.

De overheid is er vooral om de helpende hand te bieden, maar moet dit doen zonder het onderwijs, de media, vrijwilligersorganisaties en andere maatschappelijke instituties voor te schrijven hoe zij deze taak moeten vervullen.

Het is de taak van de overheid de discussie aan te gaan maar te veel debat kan ook schadelijk zijn. Als het over cultuurverschillen gaat bijvoorbeeld, kan teveel gepraat tot stigmatisering van bepaalde groepen leiden. De overheid moet keuzes maken in de kwesties waarover ze debat wil en waarover niet, oordeelt de WRR.

De Nederlanders zijn het wel eens over de essentiƫle waarden van de democratische rechtsstaat maar ze zijn ook pessimistisch over het verval van de zeden, zo blijkt uit het onderzoek. Daarnaast is het vertrouwen onder burgers dat anderen zich aan de regels houden, afgenomen. Hierdoor zijn zij zelf ook minder bereid om zich aan die regels te houden.

De Raad deed het onderzoek in opdracht van de regering, in het kader van de normen en waarden-discussie die premier Balkenende vorig jaar aanzwengelde.

Tip de redactie