DEN HAAG - Staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) komt op korte termijn met maatregelen om de belangrijkste zwakke schakels in de kustwering te versterken.

Het gaat om de kust van West Zeeuws-Vlaanderen, Delfland (Hoek van Holland-Kijkduin) en de kop van Noord-Holland (Den Helder-Callantsoog). De bewindsvrouw kondigde dat donderdag aan op de conferentie Nieuw Nederlands Peil in Scheveningen.

Uit berekeningen is gebleken dat voor het achterland van de genoemde gebieden de veiligheid op een termijn van 50 jaar niet kan worden gewaarborgd. Oorzaak is onder meer de zeespiegelstijging. Er zijn zowel maatregelen op zee als op het land noodzakelijk.

De Vries wil de huidige afslaggrens van de duinen vasthouden. Hiervoor zijn maatregelen in zee nodig, zoals een kleine zeewaartse verschuiving van de kustlijn. Ook zal zand op de kust worden gespoten (zandsuppletie). Gevolg is dat kustplaatsen meer ruimte krijgen voor bebouwing. De Vries wil in die gevallen soepeler omgaan met het uitgeven van vergunningen.

Provincies, gemeenten en waterschappen worden intensief betrokken bij het uitwerken van de plannen.