RIJSWIJK - Oost-Europese bendes worden steeds actiever in Nederland. Zij vormen een ernstig probleem. Criminele organisaties gebruiken Nederland vooral voor witwaspraktijken, sigarettensmokkel, drugshandel en prostitutie. Dat blijkt uit een rapport van het kernteam Noord-Oost Nederland, het politieteam dat zich speciaal met Oost-Europese criminaliteit bezighoudt.

In 1999 concludeerde het kernteam dat de Oost-Europese misdaad een ernstig maar beperkt probleem was. De grootste dreiging vormt het witwassen van zwart geld.

Vele miljoenen euro's worden geïnvesteerd in Nederland en op de Nederlandse Antillen. Dat komt door de gebrekkige controle, stelt het politieteam. Vooral Russische bendes profiteren hiervan.

Een ander groot probleem is de sigarettensmokkel. Nederland blijkt een belangrijk doorvoerland voor Duitse, Ierse en Britse rokers. Nederland loopt hierdoor tientallen miljoenen euro's aan accijns mis. De politie heeft aanwijzingen dat een deel van de opbrengst in de kas van terroristische organisaties terechtkomt.

Doorvoerhaven

Voor de smokkel van cocaïne is Nederland een steeds grotere doorvoerhaven op de route van Zuid-Amerika naar Rusland. Bovendien neemt de handel in XTC toe. Het gaat hierbij om de invoer van grondstoffen en de uitvoer van pillen. De politie verwacht dat de smokkel van heroïne vanuit Rusland gaat toenemen, omdat de heroïnehandel daar groeit.

Diefstal en inbraken in georganiseerd verband door Oost-Europeanen nemen volgens het rapport grimmige vormen aan. De politie doelt op ramkraken die vaak door Polen met behulp van shovels worden gepleegd.

Een bron van zorg blijft de mensenhandel. Nu er een wettelijke regeling voor prostitutie is, wordt het voor illegale vrouwen moeilijker in het openbaar in de prostitutie te werken. De politie is bang dat de omstandigheden waaronder deze vrouwen moeten werken, verslechteren.