Gekozen burgemeester kan ontslagen worden

DEN HAAG - De gekozen burgemeester, die in 2006 zijn intrede doet, kan worden ontslagen. Op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer zal minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) dat gaan regelen.

In een brief aan de Tweede Kamer benadrukt de D66-bewindsman vrijdag dat reguliere politieke meningsverschillen tussen de gemeenteraad en de burgemeester niet met ontslag mogen worden beslecht. Alleen als "ondubbelzinnig vaststaat dat een onwerkbare situatie is ontstaan tussen raad en burgemeester" mag de laatste aan de dijk worden gezet.

De Graaf wijst erop dat in de nieuwe constellatie raad en burgemeester gekozen zijn door de burgers en dat gekozenen niet zomaar de deur kan worden gewezen.

Hij stelt dan ook strenge regels in het vooruitzicht, zodat oneigenlijk gebruik wordt vermeden. Er zal een zogenoemde gekwalificeerde meerderheid van de raad van de burgervader af moeten willen. Dat is meer dan de helft plus één. De commissaris van de koningin krijgt in de regeling een bemiddelende rol. De Graaf ziet niets in de mogelijkheid de gemeenteraad in conflictsituaties te ontbinden. Dat zou de stabiliteit van het lokaal bestuur niet ten goede komen.

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie