110 miljoen uitgetrokken voor koopkracht

DEN HAAG - Het kabinet trekt 110 miljoen euro extra uit om de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten volgend jaar bij te spijkeren. Premier Balkenende heeft dat vrijdag gezegd na afloop van de ministerraad.

Van dat bedrag gaat 80 miljoen naar de bijzondere bijstand, 30 miljoen meer dan de Tweede Kamer deze week had gevraagd. Verder wordt 25 miljoen euro gebruikt voor verruiming van fiscale aftrekposten voor de thuiszorg. Voor het verlagen van de eigen bijdragen in de AWBZ is 5 tot 7 miljoen beschikbaar. Het kabinet kwam tot zijn besluit, nadat was gebleken dat veel chronisch zieken volgend jaar fors zouden moeten inleveren. Voor sommigen dreigde de koopkrachtachteruitgang op 8 procent uit te komen. Balkenende onderstreepte vrijdag dat het kabinet nog steeds geen garanties kan geven dat niemand er meer dan 1 procent op achteruit gaat in 2004.

Minister De Geus van Sociale Zaken sprak na de ministerraad van een "verantwoord pakket". Het extra geld voor de bijzondere bijstand moet hij op zijn eigen begroting dekken. Het is nog niet duidelijk hoe dat gebeurt.

De Geus zal de Tweede Kamer maandag per brief inlichten. Hij hoopt dan ook wat exactere informatie te kunnen gegeven over de koopkrachteffecten van de kabinetsmaatregelen. Het extraatje voor de bijzondere bijstand is overigens niet terug te vinden in de koopkrachtplaatjes. Het gaat om geld dat de gemeenten verstrekken aan huishoudens die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. De coalitiepartijen CDA en VVD zijn tevreden over de extra compensatie die het kabinet geeft. "Een solide pakket, dat recht doet aan de problemen", zegt CDA-Kamerlid Verburg. "Dit is substantieel." Ze vindt dat de discussie nu moet ophouden. "Fracties die ook de laatste drie euro willen repareren, zijn onverstandig bezig."

VVD'er Weekers spreekt van "keurige maatregelen". "Het kabinet heeft goed naar de Tweede Kamer geluisterd." Overigens hekelt de liberaal de hulp die minister De Geus GroenLinks biedt bij de Robin-Hood-rekening. Het ministerie zal de telefoontjes van mensen die geld willen schenken aan minima afhandelen. "Een genante vertoning. Een minister onwaardig. Hij moet het zelf fatsoenlijk regelen, maar niet op deze manier." SP-Kamerlid Kant vindt de compensatie nog steeds ver onder de maat. "Het zijn doekjes voor het bloeden. Er is nu weliswaar een klein lapje bijgekomen, maar het blijft veel te weinig."

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie