DEN HAAG - Ook diverse ministeries zijn tussen 1994 en 1999 in de fout gegaan met de besteding van Europese subsidies voor werkgelegenheidsprojecten. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport over de subsidies uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Volgens de Rekenkamer hebben de ministeries van Onderwijs, Justitie, Landbouw en Volksgezondheid soortgelijke fouten gemaakt als Arbeidsvoorziening, de koepelorganisatie van arbeidsbureaus.

Eerder werd bekend dat daar de deelnemerslijsten van scholingscursussen voor langdurig werklozen vaak niet deugden. Nu blijkt dat ook de ministeries deelnemerslijsten regelmatig niet goed hebben ingevuld en dus ESF-subsidies hebben ontvangen terwijl ze daar volgens de regels geen recht op hadden. Zo is voor bepaalde groepen leerlingen subsidie uit het ESF-fonds aangevraagd, terwijl dat niet had gemogen.

Het ESF-geld is bedoeld om langdurige werkloosheid te bestrijden. Nederland heeft voor dat doel tussen 1994 en 1999 vanuit Brussel 923 miljoen euro ontvangen. Het meeste geld ging naar Sociale Zaken en Arbeidsvoorziening.

Maar 220 miljoen euro van het totale bedrag is door de diverse ministeries aan eigen werkgelegenheidsprojecten besteed. Onderwijs nam met 133 miljoen euro de grootste bulk voor zijn rekening.

Het departement van minister Hermans kwam vorig jaar in opspraak over de besteding van ESF-subsidies omdat de Tweede Kamer vreesde dat Hermans onderwijsbezuinigingen had opgevangen met ESF-geld.

Volgens de Rekenkamer is dat echter niet per se tegen de regels. Brussel eist namelijk dat het totale bedrag dat Nederland aan ESF-subsidies ontvangt extra wordt gebruikt ter bestrijding van de werkloosheid. Hoe dat onderling tussen de ministeries wordt verdeeld, mag Nederland zelf weten.

De Rekenkamer heeft niet onderzocht hoeveel Brussel van de Nederlandse ministeries zou kunnen terugeisen voor de gemaakte fouten. Vorig jaar heeft de Europese Commissie van Nederland al circa 220 miljoen euro teruggevorderd omdat Arbeidsvoorzieningen veel van het Europese geld niet volgens de regels zou hebben besteed.

/NIEUWSKamermeerderheid wil hoorzitting over ESF-gelden