Fietsersbond: Rijk en NS moeten stallingen openhouden

UTRECHT - De Fietsersbond vindt inkrimping van de openingsuren van stationsfietsenstallingen onacceptabel. De NS wil kortere openingstijden bij de circa negentig bewaakte stallingen in Nederland, omdat zij verliesgevend zijn. De Fietsersbond vindt dat ook het rijk zich moet inzetten voor het behoud en de verbetering van de huidige stallingsmogelijkheden.

De bond maakt zich zorgen over de slechte kwaliteit van de fietsenstallingen op de stations. Zij hoopt dat de minister van Verkeer en Waterstaat bereid is extra geld beschikbaar te stellen.

Het ministerie kan nog een andere rol spelen. Waarschijnlijk in februari komt er een nieuw vervoerscontract tussen NS en de overheid aan de orde. De minister zou daarin eisen over de stallingen kunnen opnemen.

De Fietsersbond vindt dat de NS best kunnen bijdragen aan het openhouden van de stallingen. Een op de drie treinreizigers komt op de fiets naar het station. De bond suggereeert verder dat de spoorwegen meer kunnen samenwerken met de gemeenten waar de stallingen staan.

Discussie

Het is niet de eerste keer dat het stallen van fietsen op de stations aanleiding geeft tot flinke discussies. In maart 1998 kondigde de NS al aan te willen bezuinigen op de inrichtingen. Kostenbesparingen zouden uit automatisering moeten komen. In het voorjaar van 2000 trok het rijk een slordige 200 miljoen euro uit voor de fietsenstallingen op alle stations in ons land. In maart van dit jaar bleken de kosten fors uit de hand te zijn gelopen. Uitvoering van het project Ruimte voor de Fiets bleek toen 320 miljoen euro te gaan kosten.

Tip de redactie