Kamer bezorgd over begrotingstekort

DEN HAAG - De voorspelling van het Centraal Planbureau (CPB) dat Nederland dit en volgend jaar op een hoger begrotingstekort uitkomt dan verwacht, zorgt voor bezorgdheid bij de coalitiepartijen.

Voor de VVD is het glashelder. De liberalen accepteren niet dat Nederland de in Europa toegestane maximale tekortgrens van 3 procent overschrijdt. VVD-Kamerlid De Grave gaat er dan ook vanuit dat het kabinet in dat geval extra zal bezuinigen. "Dit is geen goed nieuws."

CDA en D66

Coalitiegenoten CDA en D66 zijn nog niet zover. Zij willen eerst precies van het kabinet horen hoe de financiële tegenvallers te verklaren zijn en of deze structureel zijn.

Uit woensdag uitgelekte CPB-voorspellingen blijkt dat Nederland dit jaar uitkomt op een begrotingstekort van 3 procent. Dat is gelijk aan het maximaal toegestane tekort volgens de Europese begrotingsafspraken. Voor volgend jaar verwachten de rekenmeesters van het CPB zelfs een tekort van 3,25 procent.

Het ministerie van Financiën reageert terughoudend op de cijfers. Minister Zalm (Financiën) zal zijn ambtenaren aan het werk zetten om de voorspellingen na te rekenen.

Balkenende

Premier Balkenende reageerde woensdagavond laat voor de camera van RTL4 bezorgd op de cijfers. Hij sprak over "zwaar weer". Desondanks wilde hij niet vooruitlopen op mogelijk noodzakelijke bezuinigingen.

Het kabinet bekijkt in het voorjaar van 2004, bij het opstellen van de Voorjaarsnota, de financiële huishouding voor volgend jaar. In het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet extra zal bezuinigen als het financieringstekort oploopt tot 2,5 procent.

Tip de redactie