AMSTERDAM - Advocaat Richard Korver van ouders van vermoedelijke slachtoffers in de Amsterdamse zedenzaak meent dat de opgestapte directeur van kinderdagverblijf Het Hofnarretje met succes aansprakelijk is te stellen.

De kans is daarom ook groot dat hij dit zal doen, zei Korver. Een deel van het gemelde misbruik zou zich namelijk op Het Hofnarretje hebben voorgedaan.

De raadsman heeft het interview dat ex-directeur Albert Drent van het kinderdagverblijf deze week aan tv-programma EenVandaag gaf, geanalyseerd. Drent zei daarin dat hij zelf geen kinderen heeft misbruikt.

''Ik kan garanderen dat ik echt niet weet wat er is gebeurd. Ik heb echt niets met kinderen gedaan'', vertelde de opgestapte directeur.

''Wij geloven weinig van het verhaal van Drent'', aldus Korver die nu ongeveer veertig ouders vertegenwoordigt. Maar dat kunnen er volgens hem nog meer worden.

Tekort geschoten

Verder is het voor Korver en de ouders duidelijk dat de overheid en dan met name de gemeente en de politie mogelijk ernstig tekort zijn geschoten.

Daardoor ziet het er volgens hen naar uit dat het misbruik een enorme omvang heeft kunnen aannemen.

2006

''Ik vertegenwoordig ook de ouders van de kinderen die zich al in 2006 en 2008 bij de politie hadden gemeld'', licht de advocaat toe.

''Zij hebben na de signalen van hun kind de politie nadrukkelijk gevraagd te onderzoeken wat er aan de hand was.''

Zorgplicht

''De overheid heeft een positieve zorgplicht'', benadrukt Korver. ''Als er aanwijzingen zijn dat een kind is misbruikt, dan moet de politie volgens de geldende verdagen zich maximaal inzetten om te kijken of hiervan werkelijk sprake is.Dan moet hun antwoord niet zijn, zoals in deze zaken is gebeurd, dat het kind te jong is om zoiets aan te geven en er vervolgens niets of onvoldoende mee doen. Als er adequaat was gehandeld, dan had de omvang van het misbruik waarschijnlijk beperkter kunnen blijven. Sommigen van mijn cliënten overwegen dus eveneens om de overheid aansprakelijk te stellen.''

LANZS

Korver is voorzitter van het Landelijk Advocaten Netwerk Zeden Slachtoffers (LANZS). Hij heeft dus veel te maken met slachtoffers van zedenzaken.

''Ik zie de passieve houding van de politie op meldingen van ouders van zeer jonge kinderen in het hele land terug. Waarom wordt er niet onderzocht wat er aan de hand is? Waar is die bromsnormentaliteit om te willen weten wat er aan de hand is, gebleven?''

Toezicht

De ouders en Korver vinden dat de gemeente Amsterdam tekort is geschoten in het toezicht op kinderdagverblijven.

''Maar mijn cliënten hebben er toch wel moeite mee om de gemeente nu al aan te pakken. Ze zijn namelijk zeer onder de indruk hoe voortvarend burgemeester Eberhard van der Laan de hele affaire nu aanpakt. Daarom willen we eerst de bevindingen van de commissie afwachten, die de zedenzaak op de drie kinderdagverblijven in Amsterdam onderzoekt. Die moeten er immers al over drie maanden zijn.''