Thuiswonende jonge gehandicapte verliest 6,8 procent

UTRECHT - De Tweede Kamer praat woensdag over de gevolgen van de bezuinigingen voor gehandicapten en chronisch zieken met een laag inkomen. Deze week bleek dat zij er tot 8 procent in inkomen op achteruit kunnen gaan. Een voorbeeld van de CG-Raad, koepelorganisatie voor gehandicapten: een doorsnee arbeidsongeschikte jonge gehandicapte die gebruik maakt van thuiszorg. Hij gaat er 6,8 procent op achteruit.

Als jonge gehandicapte, zonder partner, heeft hij recht op een uitkering volgens de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Deze zogeheten Wajong-uitkering bedraagt 791 euro per maand.

Hij heeft thuiszorg, omdat hij met zijn handicap niet alles zelf kan doen. Door de verhoging van de eigen bijdrage Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) moet hij 94 euro per jaar meer betalen. Want de eigen bijdrage voor minima stijgt van 114 naar 208 euro.

Tandarts

Door het schrappen van de tandarts en de fysiotherapie uit het ziekenfonds moet hij zich bijverzekeren. Dat kost hem 55 euro per jaar. Ook de zelfzorgmedicijnen als pijnstillers, die zonder recept kunnen worden gekocht,verdwijnen uit het ziekenfondspakket. Daarvoor kan hij zich naar alle waarschijnlijkheid niet bijverzekeren. Dat kost hem 240 euro per jaar.

AWBZ

In totaal (verhoging AWBZ-bijdrage en de nieuwe kosten door de beperkingen in het ziekenfonds) geeft hij 389 euro per jaar aan zorg uit. Een Wajong-gerechtigde komt in aanmerking voor belastingaftrek voor buitengewone uitgaven door handicap of ziekte. Vroeger zou hij ongeveer de helft daarvan terugkrijgen. Maar door de nieuwe belastingwet is dat nu beperkt tot een compensatie van 65 euro per verzekerde per jaar.

Huursubsidie

Daarnaast krijgt hij 12 euro minder huursubsidie per maand. Dit is 144 euro per jaar. Ook de bijzondere bijstand wordt aanzienlijk verlaagd. De Wajong-gerechtigde kreeg daarvoor van zijn gemeente jaarlijks een vergoeding van 180 euro voor duurzame gebruiksgoederen. Omdat het kabinet heeft besloten dat gemeenten geen zogeheten categorale uitkeringen meer mogen verstrekken en door de bezuiniging op de bijzondere bijstand vervalt dit bedrag.

In totaal gaat deze Wajong-gerechtigde er 648 euro per jaar op achteruit. Dat is 54 euro per maand op een netto uitkering van 791 euro: 6,8 procent van zijn inkomen.

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie