TWELLO - Minister Borst (Volksgezondheid) en minister Pronk (VROM) willen dat de kernreactor in Petten pas op 18 februari tijdelijk wordt stilgelegd.

Ze volgen daarmee een advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die bepleit uitstel vanwege de ernstige gevolgen voor de behandeling van patiënten met kanker als de hogefluxreactor vrijdag al dicht zou gaan, zoals Pronk begin deze week met de directie van de reactor afsprak.

De Raad van Toezicht van Energie Centrum Nederland (ECN) in Petten heeft de directie van dit bedrijf woensdag ter verantwoording geroepen over de ontwikkeling rondom de hogefluxreactor in Petten.

Mogelijk vertrek directeur

De Raad van Toezicht vindt dat er snel een einde moet komen aan de verziekte verhoudingen in de top van het bedrijf. De voorzitter van de raad, Eerste-Kamerlid Terlouw, sluit niet uit dat hiervoor een van beide directeuren moet vertrekken.

Dat heeft Terlouw woensdag gezegd na afloop van een gesprek met de directeuren Saris en Schartborn. Het gesprek ging onder andere over de verstoorde verhouding tussen hen. Terlouw is tot de conclusie gekomen dat er een managementprobleem is. "Als zelfs de twee belangrijkste figuren het niet met elkaar eens zijn..."

Tweede onderhoud

De Raad heeft nog geen stappen ondernomen om een van de directeuren weg te krijgen. "Nog niet. Ik sluit niets uit, want zo kan het natuurlijk niet", aldus Terlouw. Binnenkort volgt een tweede onderhoud met de directeuren.

Saris had begin vorige week al gevraagd om de reactor in Petten stil te leggen omdat hij de veiligheid niet voor de volle honderd procent kon garanderen. Schatborn, die de dagelijkse leiding heeft over de Nucleair Research and consultancy Group (NRG), weigerde dit.

Sluiting

Pas na aandringen van minister Pronk (Milieu) zegde Schatborn toe de reactor aankomende vrijdag tijdelijk te sluiten om het ministerie een onderzoek te laten doen naar de veiligheidscultuur binnen het bedrijf.

In verschillende verklaringen hebben het personeel en de bedrijfsleiding van NRG woensdag afstand gedaan van uitlatingen van Saris over een test die onverantwoord zou zijn uitgevoerd. De ondernemingsraad, het personeel en de belangengroep van nucleair continudienstpersoneel gaven in verklaringen te kennen dat Saris verantwoordelijk is voor de slechte verhoudingen binnen het bedrijf. De problemen met de veiligheidscultuur zouden daarvan het gevolg zijn.

/NIEUWSPronk wil kernreactor Petten stilleggen