BRUSSEL - De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn elkaar dicht genaderd over een akkoord over de EU-begroting voor volgend jaar. De uitgaven zullen dan met 2,9 procent stijgen tot 126,5 miljard euro.

Het Europarlement krijgt de toezegging dat het betrokken zal worden bij de discussie over de financiering van de EU op langere termijn. Het gaat daarbij echter niet om meebeslissingsrecht.

Een welingelichte bron heeft dat donderdag gezegd. De regeringen van de EU-landen en het Europarlement bakkeleien al weken over de EU-begroting voor volgend jaar. Het parlement wilde aanvankelijk een uitgavenstijging van 6 procent, maar de lidstaten, onder aanvoering van Nederland en het Verenigd Koninkrijk, wensten niet verder te gaan dan krap de helft.

Beperkte stijging

Het Europarlement wilde wel instemmen met een beperktere stijging van de uitgaven, maar alleen als het mocht meepraten over de EU-begrotingen in latere jaren. Veel Europarlementariërs willen dat de EU meer mogelijkheden krijgt om zelf voor haar financiering te zorgen, zodat ze minder afhankelijk wordt van de contributies van de lidstaten.

De lidstaten weigerden het Europarlement een stem in het kapittel te geven. Na wekenlang getouwtrek hebben huidig EU-voorzitter België en de toekomstige voorzitters Hongarije, Polen en Denemarken een verklaring opgesteld waarmee het parlement genoegen lijkt te nemen.

Laatste woord

Het zal aan de gesprekken over de toekomstige financiering mogen deelnemen, maar de lidstaten, die een vetorecht hebben, houden het laatste woord.

Het Europees Parlement bespreekt de nieuwe EU-begroting volgende week dinsdag en stemt er een dag later over. Een technische discussie over hoe om te gaan met onvoorziene uitgaven is op de lange baan geschoven.

Als de nieuwe EU-begroting niet zou worden goedgekeurd, zou de EU het in 2011 moeten doen met hetzelfde budget als dit jaar. Diverse uitgaven zouden dan in de knel komen.