Geen maximumprijs voor elektriciteit

DEN HAAG - Minister Brinkhorst van Economische Zaken ziet geen reden voor het invoeren van een maximumprijs voor elektriciteit voor consumenten. Hij heeft dit aan de Tweede Kamer geschreven, waar zorg was ontstaan door stijging van de stroomprijzen.

Wel wil de minister dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de DTe, die specifiek toezicht houdt op energiebedrijven, de ontwikkelingen in de elektriciteitsmarkt nauwgezet gaan volgen. De bewindsman wil de markt voor gas en stroom per 1 juli volgend jaar ook voor de consumenten liberaliseren. De kleinverbruikers kunnen dan dus, zoals nu al het geval is bij groene stroom, zelf bepalen van welke leverancier ze de energie betrekken. De Tweede Kamer overlegt woensdag over de positie van de consument op de energiemarkt.

Stroomprijzen

Niet alleen de stijging van de stroomprijzen, ook een rapport van de Algemene Energieraad baarde Kamerleden zorg. De Energieraad vreest dat van eerlijke concurrentie in Europa weinig terecht zal komen, omdat de energiemaatschappijen door fusie steeds groter worden en onderling de markt kunnen verdelen.

Brinkhorst

Brinkhorst wijst erop dat over een langere periode gezien de stroomprijzen wel gedaald zijn, toen de markt voor de grotere verbruikers werd vrijgemaakt. De recente prijsstijgingen schrijft hij onder meer toe aan hogere olieprijzen en de problemen in de zomer als gevolg van de hitte.

Prijzen

Grootverbruikers klaagden niettemin over de stijging van de prijzen, die hun in een nadelige positie bracht ten opzichte van de buitenlandse concurrentie. Brinkhorst schrijft dat verschil onder meer toe aan het opwekken van stroom met gas, zoals vooral in ons land gebeurt, en met kolen. Er is ook een periode geweest, waarin opwekking met gas goedkoper was en toen klaagden de bedrijven niet.

Bovendien sluit de minister niet uit dat in het verleden grootverbruikers bevoordeeld zijn ten opzichte van de gewone consumenten. Hij wil nu de positie van de consument centraal stellen.

Brinkhorst zegt de zorg over gebrek aan concurrentie in Europa te delen. De minister verwacht dat een strikte invoering van de Europese Energierichtlijn zal leiden tot een meer faire internationale concurrentie.

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie