'Verbod tegen geweld in opvoeding nodig'

UTRECHT - Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIWZ) en Bureau Jeugdzorg Gelderland pleiten voor een wettelijk verbod op alle vormen van geweld bij de opvoeding. Dat verklaarden ze maandag tijdens een congres over dit onderwerp in Ede. Bovendien vinden de instellingen dat alle ouders in aanmerking moeten komen voor opvoedingsondersteuning, zoals het volgen van cursussen.

Het invoeren van een wettelijk verbod op geweld in de opvoeding stond al eerder ter discussie. De Raad voor de Kinderbescherming en het kabinet lieten vorig jaar weten dat ze een dergelijke wet niet zinvol vinden. De toenmalige staatssecretarissen en de Tweede Kamer vonden de grens over wat wel en wat niet kan moeilijk is te trekken.

Kinderbescherming

Ook de Kinderbescherming was tegen een wettelijk verbod. Ze vond dat ouders en opvoeders op een andere manier moeten leren dat het geen zin heeft om geweld te gebruiken tijdens de opvoeding. Het NIWZ en Bureau Jeugdzorg Gelderland deden maandag echter een oproep aan de overheid om artikel 347 van het Burgerlijk Wetboek te wijzigen. Zij vinden dat als norm moet gelden dat ouders zich onthouden van elke vorm van lichamelijk of geestelijk geweld bij de opvoeding van hun kind. De overheid moet hierbij volgens de instellingen een sturende rol krijgen.

Europese landen

In een toenemend aantal Europese landen, waaronder Noorwegen, Denemarken, Duitsland en Italië, bestaat een verbod op het slaan van kinderen. Uit een recente peiling van Ouders Online onder 2700 Nederlandse ouders bleek dat bijna alle (90 procent) vaders en moeders slaan als opvoedingsmiddel afkeuren. Bijna eenderde vindt dat je een kind nooit mag slaan. Daarentegen vindt 60 procent een corrigerende tik soms wél nodig.

Volgens het NIWZ en Bureau Jeugdzorg Gelderland keuren veel ouders geweld dan wel af, maar ontbreekt het hen soms aan alternatieven om hun kinderen te corrigeren. Volgens de instellingen kan elke ouder leren om een kind op te voeden zonder geweld. Ze moeten dan wel bereid zijn om bijvoorbeeld een opvoedcursus te volgen. De overheid moet die opvoedingsondersteuning als basisvoorziening aanbieden, menen de zorginstellingen.

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie