LONDEN - Mensen die lijden onder een fobie kunnen simpel geholpen worden met een medicijn tegen tbc. Amerikaanse artsen hebben ontdekt dat het medicijn, dat al op de markt is, hen binnen een week van hun angst kan verlossen.

Mensen kunnen uit angst voor open ruimtes, de metro, glazen liften, of veertjes besluiten maar liever thuis te blijven. Anderen durven juist niet naar binnen uit angst om opgesloten te raken. Volgens de Britse zondagskrant The Observer heeft een kwart van de mensen last van een fobie.

Het medicijn D-cycloserine zou moeten worden toegepast naast traditionele methoden om redeloze angsten te overwinnen. In het medicijn zit een eiwit dat veranderingen veroorzaakt in het deel van de hersenen dat herinneringen herbergt.

Het medicijn is aan de universiteit van Atlanta getest op dertig mensen met hoogtevrees. Die werden in een simulator van een glazen lift gezet die op en neer leek te gaan. De mensen die het medicijn hadden geslikt, ervoeren veel minder angst dan de proefpersonen die alleen een placebo kregen. Fobieën worden veelal behandeld door de patiënten bloot te stellen aan datgene wat ze angst inboezemt, zodat ze leren over de redeloze angst heen te komen.