VELDHOVEN - Minister Zalm van Financiën wil de stichting van Islamitische scholen via een omweg verbieden. Nieuwe scholen waarop te veel achterstandsleerlingen dreigen te komen, krijgen geen geld meer van de overheid, waardoor de oprichting dus onmogelijk wordt.

Zalm zei dat zaterdag in Veldhoven tijdens de algemene ledenvergadering van de VVD. Hij liep vooruit op een kabinetsvoorstel van minister Van der Hoeven van Onderwijs over dit onderwerp.

‘Onbegrijpelijk’

”Het is mijn rotsvaste overtuiging dat islamitische scholen slecht zijn voor de integratie”, zei Zalm. Hij vindt het ’onbegrijpelijk’ dat ouders hun kinderen naar zo'n school sturen. ”Dan kan je als kind alleen nog iets bereiken in de maatschappij ondanks je ouders en niet dankzij je ouders.”

Zalm zou zijn eigen kinderen in het buitenland nooit naar een Nederlandse school sturen. “Segregatie komt niet voor integratie. Dat heeft in Zuid-Afrika niet gewerkt, en dat werkt ook in Nederland niet.”

‘Gezeur’

Zalm omzeilt met zijn voorstel de heikele discussie over artikel van de Grondwet, die de vrijheid van onderwijs regelt. Met haar voorstellen voor tegengaan van nieuwe moslimscholen kreeg de VVD in de Tweede Kamer onlangs ruzie met coalitiegenoot CDA. Die partij ziet de VVD-plannen als een aanval op artikel 23 van de Grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs is vastgelegd. Met zijn idee van zaterdag stelde Zalm ook af te zijn van ‘gezeur rond artikel 23.’

Nu krijgen scholen die veel achterstandsleerlingen hebben per leerling extra geld van de overheid. Scholen met allochtone leerlingen met een achterstand ontvangen het meest. Zalm wil dat deze criteria worden benut om de oprichting van moslimscholen tegen te houden. Zij mogen geen bekostiging van de overheid krijgen.

Hoeveel achterstandsleerlingen een school nog mag hebben om nog wel voor bekostiging in aanmerking te komen, wilde Zalm niet zeggen. Hij voegde eraan toe dat aan de andere kant bijzondere scholen ook alle kinderen moeten opnemen. Dat komt erop neer dat witte scholen ook zwarte leerlingen toe moeten laten.

Stabiliteitspact

Zalm kwam in zijn toespraak ook terug op de nederlaag die hij heeft geleden over het stabiliteitspact. Hij wil proberen dat te veranderen. Landen als Duitsland en Frankrijk die niet aan de Europese begrotingsregels voldoen moeten hun stemrecht hierover verliezen. “Alleen de landen die de afspraken naleven, hebben nog stemrecht.” Zalm gaat er niet vanuit dat zijn voorstel op een meerderheid kan rekenen omdat ‘de partners in crime’ elkaar ook over een eventueel stemverbod de hand boven het hoofd zullen houden.