DEN HAAG - De Arbeidstijdenwet kan wat betreft minister De Geus (Sociale Zaken) worden versoepeld. Hij wil werkgevers en werknemers meer vrijheid geven de werk- en rusttijden zelf af te spreken. De Geus zei dat zaterdag in een vraaggesprek met het Algemeen Dagblad.

De Geus noemt de huidige wet betuttelend. “De overheid moet zich niet bezighouden met allerlei regeltjes voor werktijden en pauzes. Het is toch genoeg vast te leggen dat er een wekelijkse rustdag is, in principe op zondag, en een bepaalde rusttijd per etmaal. Verder kan het op de werkvloer worden geregeld”, aldus de minister

Volgens de CDA-bewindsman zijn zowel werkgevers als werknemers de regels beu. Volgens de huidige wet duurt een werkdag maximaal negen uur, met 45 minuten pauze. Overwerk mag incidenteel. In overleg kunnen werkgevers en werknemers een tienurige werkdag afspreken en pauzes beperken tot tweemaal een kwartier.

Normen overwerk

De Geus wil ook tornen aan betaling voor overwerk. Hij ziet meer in een winstdeling. “Als werknemers zien dat ze met hun bedrijf betere resultaten kunnen maken, hebben zij er ook iets aan. Overuren hoeven dan niet extra duur te zijn.”

Reactie CNV

CNV-voorzitter Terpstra erkent dat de wet betuttelende elementen heeft. “Maar dat is geen reden een loopje te nemen met de onderdelen ervan die de werknemer rechtsbescherming geven. Die mogen niet op de helling. De Geus doet een frontale aanval op de wet.”

De CNV-voorzitter is het meer dan zat dat De Geus en anderen voortdurend de pijlen richten op de werknemers. “Er is meer liberalisering, ze moeten flexibeler zijn, de productiviteit moet hoger, de lonen lager. Alles moet van hen komen. Mag er iets overblijven als bescherming tegen ongezonde situaties of arbeidsongeschiktheid.”