AMSTERDAM - De afgelopen twee maanden hebben 6000 arbeidsongeschikten en mensen met een WW-uitkering naar het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) gebeld voor hulp bij het zoeken naar werk. Van de groep zijn inmiddels 850 mensen begonnen aan hun reïntegratie. Dat heeft het UWV zaterdag gezegd.

In totaal belde 17.000 mensen naar de zogeheten reïntegratietelefoon van het UWV. De lijn is sinds eind september geopend. 11.000 mensen belde met vragen over de veranderingen in de sociale zekerheid en met algemene vragen.

De reïntegratietelefoon is bestemd voor werklozen en WAO'ers die weer aan de slag willen. Het UWV bekijkt met de bellers hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het is de bedoeling dat zij binnen acht weken met een reïntegratietraject beginnen. Zo'n traject duurt een tot anderhalf jaar.