BRUSSEL - De Europese Commissie heeft vrijdag een nieuwe ontwerpbegroting van de Europese Unie voor 2011 gepresenteerd. Dat was nodig, omdat het Europees Parlement en de 27 lidstaten het niet eens konden worden over het vorige voorstel.

De commissie spreekt over een nieuwe kans om voor het einde van het jaar tot een akkoord te komen.

De EU-staten zijn bereid de begrotingen ''flexibeler'' maken, zodat sneller en makkelijker kan worden ingespeeld op veranderende omstandigheden.

Financiering

Groot struikelblok tot nu toe was de wens van het parlement om mee te mogen praten over de financiering van de unie op de lange termijn. Vooral Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn bang dat het Europarlement aanstuurt op rechtstreekse belastingheffing door Brussel.

De commissie houdt vast aan een stijging van het budget volgend jaar met 2,91 procent. Het parlement wilde eigenlijk meer, maar ging schoorvoetend akkoord met het lagere voorstel van de lidstaten. De parlementariërs verbonden hun instemming wel aan de eis voor meer zeggenschap.

Geen stijging

Nederland en enkele andere landen hadden liever helemaal geen stijging van de uitgaven gezien. Zij wijzen op de forse bezuinigingen op nationaal niveau.

Het parlement en de lidstaten gaan op 7 december overleggen over het nieuwe concept. De commissie hoopt dat er een compromis is voor 16 december, als de leiders van de EU-staten een top houden in Brussel.