ROTTERDAM - De gemiddelde Nederlander kan ontevreden zijn over allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, maar de meeste mensen zijn dik tevreden over hun leven. Volgens de mentale meter van Ruut Veenhoven, hoogleraar sociale condities voor het menselijk geluk aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is de Nederlander de laatste jaren zelfs iets gelukkiger geworden en leven we ook langer gelukkig.

Het gemiddeld aantal gelukkige levensjaren staat nu op 58,3 en dat is ruim vier jaar meer dan in 1973. Nederland staat daarmee in de toptien van leefbare landen. Die conclusie trekt Veenhoven uit gegevens die komen uit enquêtes waarin vragen zitten over geluk, en uit informatie over de levensduur in de medische statistiek. Wetenschappelijk onderzoek naar het geluk bij mensen wordt in Nederland al sinds 1973 gedaan. "De definitie van menselijk geluk is hoeveel voldoening mensen hebben in het leven als geheel", aldus Veenhoven.

Ontevredenheid

De ontevredenheid over de politiek die bij de laatste verkiezingen bleek, staat in schril contrast met de tevredenheid met het eigen leven. Volgens de hoogleraar moet alle ontevredenheid niet op een hoop worden gegooid. "Je kunt tevreden zijn met het weer vandaag, maar dat wil nog niet zeggen dat je ook tevreden bent met je partner. Op sommige vlakken neemt de ontevredenheid toe, maar op andere terreinen neemt de ontevredenheid af en alles bij elkaar zijn we meer tevreden geworden met het leven als geheel.

Veenhoven meent dat het geluksgevoel met de toegenomen welvaart en opleidingskansen samenhangt, maar vooral ook met de grotere keuzevrijheid. "Meer mensen zijn de afgelopen jaren op hun plek terechtgekomen en dat levert meer geluk op. Mensen hebben beter leren kiezen, de zelfkennis is toegenomen en in de opvoeding hebben we geleerd zelfstandiger te zijn, waardoor mensen weten wie ze zijn en wat ze willen", aldus Veenhoven.