DEN HAAG - Uit het aanvullende onderzoek naar de achtergronden van Mabel Wisse Smit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen die een beletsel kunnen vormen voor de omgang met koningin Beatrix na haar huwelijk met prins Johan Friso.

Premier Balkenende komt tot die conclusie na onderzoek van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). De Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) onderschrijft de AIVD-bevindingen, zo heeft Balkenende vrijdag aan de Tweede Kamer gemeld. Hij laat in de brief weten dat "de toekomstige geregelde omgang van mevrouw Wisse Smit in de persoonlijke kring rond het staatshoofd geen gevolgen zal hebben voor de veiligheid en integriteit van het staatshoofd".

De premier meldt ook dat hij prins Johan Friso en Mabel Wisse Smit persoonlijk op de hoogte heeft gebracht van de uitkomsten van het onderzoek. Balkenende spreekt de hoop uit dat voor het paar een periode kan aanbreken waarin zij hun huwelijk kunnen voorbereiden en waarin hun persoonlijke levenssfeer gerespecteerd wordt.