AMSTERDAM - Minister Vermeend van Sociale Zaken wil vanaf 1 april 2002 geen kinderbijslag meer naar Marokko sturen voor kinderen die daar wonen. Kinderen die na 1 april worden geboren krijgen dan geen kinderbijslag meer.

Aanleiding vormt de weigering van Marokko om mee te werken aan een fraudeonderzoek met Nederlandse uitkeringen door Marokkanen. Nederland wil via de Marokkaanse overheid controleren of bijstandsgerechtigden daar een huis of land bezitten.

Jaarlijks maakt Nederland voor ongeveer 85 miljoen euro aan uitkeringen over naar Marokko. Wanneer Marokkanen voor meer dan 9000 euro aan onroerend goed in hun moederland hebben, vervalt het recht op een Nederlandse uitkering.

Nederland en Marokko hebben al bijna een jaar ruzie over de controle. Vorige week heeft de Marokkaanse regering nog eens benadrukt dat ze niet wil meewerken. Het plan van Sociale Zaken om de uitkering van kinderbijslag te beperken, wordt vrijdag besproken in de ministerraad.

Vermeend en staatssecretaris Hoogervorst bekijken verder of de uitvoer van andere uitkeringen naar Marokko, zoals de WAO en de AOW kunnen worden stopgezet. De Nederlandse bewindslieden van Sociale Zaken wezen er eerder al op dat "de samenwerking tussen onze landen op het gebied van sociale zekerheid ernstig onder druk zal komen te staan".

GroenLinks

GroenLinks wil een spoeddebat over de kwestie. Volgens de fractie is het niet logisch om te stoppen met de uitkering van de kinderbijslag als er een conflict met Marokko is over controles op de bijstand. Bovendien vindt GroenLinks het beter dat de Marokkaanse regering onder druk wordt gezet als die weigerachtig blijkt te zijn dan individuele mensen te treffen door hun uitkering te schrappen.

PvdA

Ook PvdA-Kamerlid Santi vindt stopzetten van de kinderbijslag geen goed middel om Marokko te straffen voor het uitblijven van de steun aan de bijstandscontroles. "Het gaan om de bijstand. Daar zit het probleem en nu willen ze de kinderbijslag aanpakken, dat zie ik niet zo." Santi kan zich wel voorstellen dat Nederland een hardere toon aanslaat tegen Marokko.

VVD

De VVD juicht de voornemens van Vermeend toe. De tijd van praten is voorbij nu Nederland alles heeft gedaan om Marokko aan zijn afspraken te houden, stelt woordvoerder Wilders. "Het is nu tijd voor forse maatregelen en het stopzetten van de kinderbijslag vind ik in dit geval een prima begin. En tegen extra maatregelen later heb ik ook geen bezwaar."

CDA

Ook het CDA is tevreden over de plannen voor stopzetting. Toezicht op een goede verstrekking van de uitkeringen is nodig, vindt Kamerlid Verburg. Onorthodoxe maatregelen zijn volgens haar te verdedigen omdat Marokko nog steeds niet meewerkt.

/NIEUWSMarokko bemoeilijkt onderzoek bijstandsfraude