ROTTERDAM - Het aantal aangiftes van zakkenrollen enstraatroof is het afgelopen jaar in het centrum van Rotterdam flinkgedaald. Een kwart minder mensen meldden bij de politie dat zeslachtoffer waren van straatroof. Het aantal aangiftes vanzakkenrollen daalde met 41 procent. Ook gaf de politie meer zakenaan bij het Openbaar Ministerie.

Een politiewoordvoerder dankt de daling onder meer aan meerwijkpolitie op straat. Gekend en gekend worden, is het adagium, zozei hij donderdag. Ook werken agenten meer samen metbeveiligingsmensen en andere instellingen als Stadstoezicht enheeft de politie concrete afspraken gemaakt met winkeliers enmarktkooplui.

Bovendien helpen beveiligingscamera's soms een handje mee. Zowerd even geleden een toerist gerold terwijl hij lag te slapen. Decamera registreerde dit en een agent ondernam actie. De toeristwerd pas wakker toen hij van de politie zijn portemonnaieterugkreeg.

Flyers

"De burger is onoplettend", stelt de woordvoerder. Daarombegint de Stuurgroep Centrum Veilig (ondernemers, gemeente enpolitie) een campagne die tot aan het einde van het jaar loopt. Zoworden stiekem in de jaszakken van mensen flyers gestopt met daaropde tekst dat er nu iets in hun zak werd gestopt, maar dat devolgende keer er iets wordt uitgenomen. Ook spelen op straatacteurs straatroof- en zakkenrolsituaties na.

Stadsmarinier B. Kandel van de binnenstad zei dat hij denkt dateen overlastvrij centrum nog in de collegeperiode tot 2006 haalbaaris. "New York, Wenen en Stockholm kunnen het, dus waarom wijniet?"