DEN HAAG - De Tweede Kamer voert volgende week een extra debat met minister Hoogervorst (Volksgezondheid) over de gevolgen van zijn bezuinigingen voor de portemonnee van chronisch zieken en gehandicapten.

Bij dat debat moeten ook minister De Geus van Sociale Zaken en staatssecretaris Wijn van Financiën aanwezig zijn. Aanleiding voor het extra overleg is dat de meeste partijen de onduidelijkheid over de beruchte koopkrachtplaatjes beu zijn. Ze vinden dat Hoogervorst niet langer "in algemeenheden en gemiddelden mag blijven hangen".

Chronisch zieken

De fracties willen weten in hoeverre de extra kosten die chronisch zieken en gehandicapten voor de kiezen krijgen zullen worden gecompenseerd door de regeling die het kabinet voor deze groepen in het leven heeft geroepen.

SP-Kamerlid Kant noemde het "stuitend en belachelijk" dat Hoogervorst tijdens de begrotingsbehandeling Volksgezondheid geen inzicht heeft gegeven in de financiële gevolgen voor deze groepen. De bewindsman heeft al aangegeven dat van volledige compensatie van de zorgkosten geen sprake zal zijn.

Na het extra overleg zal mogelijk het debat over de begroting worden heropend voor een derde termijn.