DEN HAAG - GroenLinks-Kamerlid Vos wordt voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie die de wantoestanden in de bouw tegen het licht gaat houden. De benoeming is een klap in het gezicht van de VVD, die Kamerlid Te Veldhuis op die post had voorgesteld. Alleen het CDA steunde de kandidatuur van de ervaren liberaal.

Volgens afspraken uit 1999 was de VVD aan de beurt om een enquêtevoorzitter te leveren. De meeste fracties kozen echter voor Vos, vanwege de continuïteit. Zij leidde ook de voorbereidende Tijdelijke Commissie en is samen met SGP'er Van der Staaij de enige die in beide commissies zit.

Weisglas

VVD-fractiesecretaris Weisglas is "zeer teleurgesteld in de opstelling van de coalitiepartners PvdA en D66." Hij vindt het onbegrijpelijk dat ze zich niet aan de afspraken houden en spreekt van "de arrogantie van de macht."

Volgens hem zal VVD-leider Dijkstal nog een hartig woordje spreken met zijn collega's Melkert (PvdA) en De Graaf (D66), maar dat zal Te Veldhuis niet helpen. "Het is einde verhaal", aldus Weisglas.

Naast Vos en Van der Staaij bestaat de commissie in ieder geval uit de Kamerleden Ten Hoopen (CDA), Ravestein (D66) en De Wit (SP). De PvdA vaardigt waarschijnlijk Van Heemst af. De VVD beraadt zich op een vervanger voor Te Veldhuis.

Vos

Marijke Vos is het milieugezicht van de GroenLinks-fractie. Voordat ze in 1990 partijvoorzitter werd, werkte ze bij Milieudefensie en doceerde op het Centrum voor Milieukunde van de Rijksuniversiteit Leiden.

Vos is vice-fractievoorzitter en voert het woord over onder meer natuur, milieu en landbouw. Ze staat derde op de kandidatenlijst voor de verkiezingen medio mei. Doel van de enquête is ongeoorloofde kartelvorming, prijsafspraken en andere wanpraktijken in de bouwwereld in kaart te brengen.

Ook de rol van de overheid zal hierbij worden betrokken. Mogelijk zullen na de enquête, die in principe op prinsjesdag klaar moet zijn, regels moeten worden gewijzigd of het toezicht verscherpt.

Dijksma

Vogens PvdA-fractiesecretaris Dijksma kunnen de afspraken uit het verleden niet zo worden uitgelegd, dat het voorzitterschap per se naar de VVD zou gaan. Voor de fractiesecretarissen woog mee dat van de tijdelijke commissie die de enquête voorbereidde naar het zich laat aanzien alleen SGP-Kamerlid Van der Staaij zou doorgaan in de enquêtecommissie. Dat maakte het temeer belangrijk dat er continuïteit zou zijn en dat pleitte dus voor Vos.

Diskwalificatie

Volgens Dijksma betekent dat geenszins een diskwalificatie van de door de VVD voorgedragen Te Veldhuis. Ze begrijpt de teleurstelling van de liberalen, omdat de VVD zich al aan het warmlopen was voor het voorzitterschap.

/NIEUWSPvdA: parlementaire enquête naar bouwfraudeParlementair onderzoek naar wantoestanden in de bouw