POTSDAM - Honderden Duitsers moeten binnenkort hun huis of stuk grond aan joden teruggeven. Dat is volgens deskundigen af te leiden uit een gerechtelijke uitspraak woensdag.

De hoogste administratieve rechtbank van de Bondsrepubliek, het Bundesverwaltungsgericht, gaf een groep erfgenamen van joodse nazi-slachtoffers gelijk. De nabestaanden eisten een stuk grond in een dorp bij Berlijn op.

De rechtbank erkende dat de vroegere joodse eigenaar in 1936 onder het nazi-bewind gedwongen was geweest zijn eigendom te verkopen. De huidige bezitter, het gemeentebestuur van Teltow-Seedorf, beweerde dat de toenmalige eigenaar een eerlijke vergoeding had gekregen.

De gemeenschappelijke klagers claimen nog ruim zevenhonderd andere objecten in het dorp. De stukken grond, veelal bebouwd, hebben een waarde van naar schatting 250 miljoen euro, meldden de Duitse media. Het gaat grotendeels om percelen van een landgoed dat de joodse eigenaar vanaf 1933 verkocht of moest verkopen.