DEN HAAG - Commando's voor verkenningstaken in Irak is niet voldoende om de Tweede Kamer te laten instemmen met een verlenging van de Nederlandse vredesmissie in het land. Voor VVD, CDA en PvdA is het voornemen van het kabinet slechts een 'stap in de goede richting'.

Woensdag werd bekend dat het kabinet zeventig tot tachtig commando's naar Irak wil sturen om de inlichtingenpositie van het Nederlandse contingent op de grond te verbeteren. Nederland controleert sinds eind juli met circa 1100 militairen de zuidelijke provincie Al Muthanna, een gebied groter dan Nederland dat grenst aan Saudi-Arabië. Een handvol commando's is inmiddels al afgereisd om de komst van de nieuwe eenheid voor te bereiden. Komende vrijdag wil de regering een definitief besluit nemen over de verlenging van de missie met nog eens zes maanden.

Luchtverkenning

Het CDA gaat ervan uit dat tegenstanders van het vredesproces in Irak een 'Nederlandse successtory' in het zuiden niet kunnen gebruiken. Het Kamerlid Eurlings vreest daarom meer 'aandacht' van terroristen voor de Nederlandse operatie.

Om de mariniers in staat te stellen zich goed te verdedigen, zal de woestijn beter in de gaten moeten worden gehouden, meent hij. "Linksom of rechtsom moet de luchtverkenning van dit gebied dat grotendeels uit woestijn bestaat, beter worden geregeld", stelde hij woensdag.

Orions

Ook de VVD hecht grote waarde aan betrouwbare inlichtingen. Het Kamerlid Wilders is er echter niet gerust op dat de Amerikanen en Britten de zorg van Nederland wel ter harte nemen. Hij wil samen met Eurlings harde garanties dat de luchtverkenning langs de grens met Saudi-Arabië en boven het woestijngebied serieus wordt genomen en de resultaten worden gedeeld met de Nederlandse militairen. Zo niet, dan moet het kabinet zelf extra middelen inzetten, zoals bijvoorbeeld Orions of F-16 fotoverkenners.

Onveiligheid

Ook PvdA-woordvoerder Koenders zit op die lijn. Maar voor zijn fractie is het minstens zo belangrijk dat er helderheid komt over de strategie van de Verenigde Staten voor de overdracht van de macht aan de nationale autoriteiten. Als bijvoorbeeld de VS de omvang van zijn troepen in het land willen verminderen, "wat betekent dat dan voor de Nederlandse troepen. Nog meer onveiligheid?", vroeg hij zich af.

Een delegatie van het kabinet kreeg afgelopen dinsdag een vertrouwelijke briefing van het ministerie van Defensie over de veiligheidssituatie. Volgende week dinsdag is de Kamer aan de beurt voor een soortgelijke briefing. Daarna zullen de fracties het kabinet duidelijk moeten maken of zij kunnen instemmen met een verlenging.