DEN HAAG - De hele Tweede Kamer weigerde woensdagavond verder te praten over de begroting Volksgezondheid 2004. De fracties wilden eerst duidelijkheid over de vraag hoe de bezuinigingen uitpakken voor chronisch zieken en gehandicapten. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) beloofde donderdag meer informatie naar de Tweede Kamer te sturen.

Het CDA overweegt een aanpassing van de pas aangenomen Belastingwet voor het jaar 2004. Fractievoorzitter Verhagen heeft dit woensdagavond gezegd. Aanleiding is de compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten. De regeling was bedoeld om de bezuinigingen voor hen te verzachten. Uit een brief van staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) bleek echter dat een deel van deze groep er juist nog meer op achteruit gaat.

Het gaat volgens die brief om alleenstaanden die zelfstandig wonen, jonger zijn dan 65 en een minumuminkomen hebben of iets daar boven. In de brief zijn nog niet eens de inkomensgevolgen van alle bezuinigingen verwerkt.

Psychotherapie

De minister hield de Kamer voor dat het onmogelijk is om gehandicapten en chronisch zieken volledig te ontzien. Hij kwam tegemoet aan de wens van de Kamer om de bezuiniging op psychotherapie te verzachten. Aanvankelijk wilde hij alleen de eerste dertig sessies via het ziekenfonds vergoeden. Woensdag stelde hij voor om patiënten met ernstige, langdurige stoornissen, maximaal vijftig sessies aan te bieden. Lichtere gevallen moeten genoegen nemen met maximaal 25 behandelingen. Dat betekent wel dat de eigen bijdrage voor iedereen omhoog gaat van 10,40 naar 15 euro per bezoek.

Buiten de boot

Verdere toezeggingen wilde Hoogervorst niet doen. Hij noemde het schrappen van de taxivergoeding voor grote groepen zieken de moeilijkste beslissing van al zijn bezuinigingsmaatregelen. Volgens zijn plan blijft die vergoeding alleen bestaan voor chemokuur-, radiotherapie- en nierdialysepatiënten, rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden. De minister erkende dat vele anderen buiten de boot vallen. Hij wil over een jaar kijken of de bezuiniging op het taxivervoer in de praktijk niet te hard uitpakt.

Een Kamermeerderheid heeft grote moeite met de maatregel. De VVD wil het mogelijk maken dat meer zieken hun vergoeding voor vervoer naar het ziekenhuis behouden. Om dat te betalen zou de vergoeding van sterilisatie uit het ziekenfondspakket moeten verdwijnen. Het is nog niet duidelijk of andere partijen het daarmee eens zijn.

Geen geld

De minister had ook geen oren naar het voorstel om chronisch zieken en gehandicapten volledig te ontzien bij de bezuiniging op de fysiotherapie. Een Kamermeerderheid wil dat wel. Hoogervorst vindt dat mensen zich daarvoor moeten bijverzekeren. Ook het voorstel van het CDA om extra geld uit te trekken voor ambulances wees hij van de hand. Hij zegt er geen geld voor te hebben.

Staatssecretaris Ross erkende dat alle zwangere vrouwen recht hebben op informatie over de mogelijkheden om hun ongeboren kind te testen op ziektes. Zij wilde aanvankelijk dat artsen jongere vrouwen deze testen niet standaard aanbieden. Woensdag bond zij in en zei ze dat een patiënte en de arts daar in overleg moeten uitkomen.

Een Kamermeerderheid van PvdA en het CDA wil dat verpleeghuizen zo snel mogelijk zespersoonskamers voor bewoners opheffen. Ross beloofde de directies daar een brief over te sturen.