DEN HAAG - De Arbeidsinspectie heeft voor ruim een miljoen euro aan boetes opgelegd aan bedrijven die voor werkstudenten geen vergunning hadden aangevraagd of die ze meer uren lieten werken dan hun vergunning toestaat.

Het gaat met name om studenten uit Suriname en China. Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken vrijdag laten weten.

Inspecteurs troffen 178 buitenlandse studenten aan die illegaal aan het werk gezet waren. De Arbeidsinspectie heeft UWV Werkbedrijf en de IND geïnformeerd over de resultaten.

Zo mogelijk trekken zij de tewerkstellingsvergunning van de werkgever of de verblijfsvergunning van de student in, aldus het departement.