NIJMEGEN - Het Nederlandse asielbeleid over een reeks van jaren heeft contraproductief gewerkt. De aanscherping van het beleid had geen afschrikwekkende werking, maar zorgde juist voor een sterke toename van het aantal asielzoekers. Dat de instroom op dit moment terugloopt, is niet te danken aan de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet in 2001.

Dat zijn conclusies van universitair docent mr. C. Grütters uit Nijmegen. Hij promoveert dinsdag aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op een onderzoeksmethode waarmee de effecten van beleidsmaatregelen vooraf getoetst kunnen worden. Grutters onderzocht specifiek het Nederlandse asielbeleid van 1980 tot 2002.