HILVERSUM - Het aantal zelfdodingen onder militairen in actieve dienst is 65 procent hoger dan onder de burgerbevolking. Dat blijkt uit een onderzoek van het Veteraneninstituut dat dinsdag bekend werd gemaakt in het tv-programma NOVA.

Het onderzoek werd gehouden onder militairen die tussen 1996 en in actieve dienst waren en die vrijwel allen deelnamen aan vredesmissies. Vijftien van hen pleegden zelfmoord. Het ging vooral om jonge militairen met een contract voor bepaalde tijd.

Onderzoeker J. Weerts noemde de uitkomsten in NOVA zeer zorgwekkend. Het is niet duidelijk wat de militairen tot zelfmoord drijft. Volgens Weerts is een mogelijke verklaring dat zij een andere type mensen zijn dan niet-militairen: meer gericht op daden dan op woorden en praten.

Nader onderzoek van het Veteraneninstituut moet meer inzicht geven in de oorzaken van de zelfdoding en de mogelijkheden tot preventie. Bovendien wordt het onderzoek uitgebreid naar militairen die de dienst hebben verlaten.

VVD, CDA en PvdA in de Tweede Kamer hebben schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Van der Knaap van Defensie over het onderzoek. De bewindsman liet dinsdag desgevraagd weten ,,het onderzoek eerst op zich te willen laten inwerken. Het onderwerp is te beladen, te gevoelig om daar uit de losse pols op te reageren.'' Volgens voorzitter Kleian van de militaire vakbond ACOM moet er bij uitzending van militairen veel meer aandacht komen voor de mogelijke psychische gevolgen.

Er zijn in Nederland, inclusief oud-Indiëgangers, ongeveer .000 veteranen die ooit hebben gediend in oorlogssituaties of bij vredesmissies. Het aantal veteranen dat sinds 1979 is ingezet bedraagt zo'n 40.000.