DEN HAAG - Het CDA veroorzaakte dinsdag onduidelijkheid over de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten. Tijdens de behandeling van de begroting van Volksgezondheid voor 2004 liet het Kamerlid Buijs zich verleiden tot de uitspraak dat die koopkracht niet door de bezuinigingen in de zorg mag worden aangetast.

Later krabbelde hij gedeeltelijk terug. Zo hard was die toezegging niet bedoeld. Het ging hem erom, zei hij, dat de zorg toegankelijk moet blijven voor de zwakkere en minder draagkrachtigen in deze groep.

Compensatieregeling

Buijs deed zijn uitspraak toen de PvdA, de SP en de ChristenUnie hem op de huid zaten over de compensatieregeling die het kabinet voor chronisch zieken en gehandicapten heeft aangekondigd. Niemand weet nog hoe deze regeling in de praktijk uitwerkt. De PvdA, SP en CU vonden dat het daarom niet mogelijk is besluiten te nemen over de bezuinigingen.

Tijdens het debat bleek een meerderheid van de Kamer problemen te hebben met een aantal bezuinigingen en maatregelen van het kabinet.

Syndroom van Down

Zo vindt een meerderheid van D66, VVD en de PvdA dat alle zwangere vrouwen moeten kunnen kiezen of zij hun ongeboren kind laten testen op aandoeningen als het syndroom van Down en een open ruggetje. Staatssecretaris Ross wil dat alleen vrouwen van 36 jaar en ouder standaard die testen krijgen aangeboden.

Daarnaast bleek dat D66, PvdA, CDA en de VVD vinden dat psychotherapie voor mensen met ernstige stoornissen ook na de eerste dertig sessies vergoed moet worden.

Fysiotherapeut

Het CDA en de PvdA willen niet dat de eerste negen behandelingen van de fysiotherapeut voor chronisch zieken uit het ziekenfondspakket verdwijnen. Ze waren het er nog niet over eens hoe dit moet worden betaald. Zo wilde VVD geld vrijmaken door de vergoeding van sterilisatie uit het ziekenfondspakket te halen.

Van het geld dat vrijkomt zou er ook een vangnet moeten komen voor zieken die met de taxi naar de dokter moeten, en die buiten de nieuwe vergoedingsregeling vallen. Nu nog komt iedereen die dat nodig heeft voor een taxivergoeding in aanmerking. Het kabinet wil alleen nog de kosten vergoeden voor nierdialysepatiënten, chemokuur- en radiotherapiepatiënten, visueel gehandicapten en rolstoelgebruikers.

Vruchtbaarheidsbehandeling

Er tekende zich dinsdag nog geen meerderheid af om de kosten voor de eerste vruchtbaarheidsbehandeling te blijven vergoeden. Het kabinet wil de kosten van de medicijnen voor alle vruchtbaarheidsbehandelingen en de eerste poging tot reageerbuisbevruchting uit het ziekenfondspakket halen. De LPF en de PvdA vinden dat de behandelingen moeten blijven vergoed.

Hoe de voorstellen bij minister Hoogervorst (Volksgezondheid) vallen, zal woensdag blijken. De verwachting is dat hij op de centen gaat zitten. De minister moet volgend jaar 2,3 miljard euro bezuinigen. Kort geleden meldde hij bovendien dat hij nog een tegenvaller van 400 miljoen euro heeft, die ook moet worden opgevangen.