DEN HAAG - De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil de vergoeding voor sterilisatie uit het ziekenfondspakket halen. De maatregel zou ongeveer 20 miljoen euro opleveren. De liberalen willen het geld stoppen in een aanvullende regeling voor taxivervoer voor zieken en in behoud van fysiotherapie in het ziekenfondspakket.

Dat bleek dinsdagavond bij de behandeling in de Kamer van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het kabinet wilde eerder 135 miljoen euro per jaar besparen door het taxivervoer voor zieken en gehandicapten te schrappen. Na veel protesten zwakte de regering de plannen af. Nierdialysepatiënten, chemokuur- en radiotherapiepatiënten, visueel gehandicapten en rolstoelgebruikers zouden worden uitgezonderd van de bezuinigingsmaatregel.

Uitzonderingen

Vrijwel alle fracties in de Tweede Kamer waren nog steeds ongelukkig met het feit dat veel andere zieken, die voor behandeling in het ziekenhuis vervoer nodig hebben, buiten de vergoedingsregeling zouden vallen. De VVD komt nu met het voorstel om individuele gevallen die niet tot de vier uitzonderingsgroepen behoren, als het nodig is, toch gebruik te kunnen laten maken van de vervoersubsidies.

Volgens woordvoerder Schippers gaat het om de sterilisatie bij mannen zowel als vrouwen. Eventueel kan volgens haar de operatie voor het ongedaan maken van sterilisatie ook uit het pakket worden gehaald.

Taboe

De VVD vindt het hoog tijd dat het taboe verdwijnt op het schrappen van voorzieningen uit het ziekenfonds. Het voordeel van schrappen is, volgens Schippers, dat er eventueel ook weer nieuwe voorzieningen in het pakket kunnen worden ondergebracht. De liberalen pleiten er verder voor dat patiënten die dringend langdurige psychotherapie nodig hebben, dit via het ziekenfonds vergoed blijven krijgen.

Het kabinet wil maximaal dertig sessies vergoeden. Volgens de VVD hebben de meeste patiënten minder dan dertig behandelingen nodig. Het niet gebruikte geld zou ten goede moeten komen aan ernstige gevallen die meer hulp nodig hebben.

De SP betoogde tegen de bezuiniginen te zijn. Volgens woordvoerder Kant kan er veel geld worden bespaard door de bureaucratie in de zorg voor een groot deel te schrappen.