DEN HAAG - Vreemdelingen die zich een poos in Nederland willen vestigen, moeten binnen drie maanden na hun aanvraag een verblijfsvergunning in huis hebben. Eind dit jaar, of uiterlijk begin 2003, moet het afgelopen zijn met de lange wachttijden voor zo'n zogeheten machtiging tot voorlopig verblijf (MVV).

Staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) beloofde dinsdag in de Tweede Kamer opnieuw beterschap. Gemiddeld moeten buitenlanders negentien weken wachten op de papieren, in sommige gevallen loopt dat zelfs op tot een jaar.

Tweede-Kamerlid Dittrich (D66) noemt die praktijk een schande. Een MVV moet immers worden aangevraagd bij de Nederlandse diplomatieke dienst in het land van herkomst. De procedure moet ook daar worden afgewacht. Dat kan schrijnende situaties opleveren, schetst Dittrich.

Het is, zo onderstreept hij, ook niet de eerste keer dat een staatssecretaris van Justitie toezegt dat het binnenkort allemaal sneller zal gaan.