JOURE - Van de gemeente Skarsterlân mogen twee mannen na hun dood in hun eigen tuin worden begraven. Beide mannen voelen zich verbonden met hun eigen grond, aldus burgemeester G. Kuiper van Skarsterlân dinsdag. De inspectie van het ministerie van VROM heeft de gemeente geadviseerd de begrafenissen in de tuin te verbieden.

De wet op lijkbezorging geeft gemeenten de ruimte toestemming te verlenen aan burgers die op eigen grond willen worden begraven. De VROM Inspectie is echter bang dat van toestemming van de gemeente Skarsterlân een precedentwerking uitgaat. Daarom adviseert zij de particuliere begraafplaats te verbieden.

"Dat vinden wij geen steekhoudend argument. Wij hebben om een nieuw advies met betere argumenten gevraagd. Dat advies hebben wij nooit gekregen. Dat heeft veel irritatie bij ons gewekt", reageert burgemeester Kuiper op de inspectie.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft het eenmaal per vijftig jaar een keer plaats dat een gemeente het verzoek krijgt voor een particuliere begrafenis. De raad moet op 17 december een definitieve beslissing nemen over de toekomstige teraardebestelling.