Een overvaller in de VS heeft de bank waarop hij het had gemunt, moeten verlaten zonder buit. De baliemedewerkster kon het briefje waarop stond wat de dief wilde, niet lezen. Ook kon ze hem niet verstaan. Gefrustreerd verliet de man de bank en beroofde kort daarop met succes een andere bank, waarbij hij een duidelijkere brief gebruikte. (NU.nl)