BILTHOVEN - De Nederlandse boekhandelaren hebben het nognooit zo druk gehad als dit weekeinde. Het begin van de verkoop vanhet vijfde deel in de Harry Potter-reeks leidde tot een bestormingvan de winkels. In twee dagen tijd kocht het publiek 400.000exemplaren van De Orde van de Feniks. "Zaterdag was eenhistorische verkoopdag", zei secretaris Ari Doeser van deNederlandse Boekverkopersbond.

Nog nooit eerder gingen er op een dag zoveel exemplaren van eenboektitel over de toonbank. "Het enige boek dat hierbij in debuurt komt, is het boekenweekgeschenk tijdens de eerste zaterdagvan de jaarlijkse boekenweek", aldus Doeser. "Maar dat geven wegratis mee aan onze klanten, dus dat telt eigenlijk niet mee."

De eerste oplage van Harry Potter en de Orde van de Feniksbedraagt een miljoen stuks. De boekhandels hadden op voorhand al.000 exemplaren besteld bij de uitgever.

Activiteiten

Minstens tweehonderd boekhandels organiseerden ter gelegenheidvan de uitgave van het vijfde Potter-boek een feestje en bedachtenactiviteiten rondom het thema Harry Potter. In Rotterdam kwam in denacht van vrijdag op zaterdag de Zweinsteinexpres aan en in hetLegermuseum in Delft werden scènes nagespeeld uit Harry Potter ende Orde van de Feniks.

Doeser, die spreekt namens 1500 aangesloten boekenwinkels,vermoedt dat de Potter-hype zijn grenzen nu heeft bereikt. "Ditmoet wel het hoogtepunt van de hype zijn. Aan de andere kantdachten we dat ook bij de vorige Potter-boeken. Ondertussen zijnwij er ongelooflijk blij mee."

Wereldwijd zijn van de vijf door de Britse schrijfster J.K.Rowling geschreven boeken over de tovenaarsleerling tot nu toe meerdan 250 miljoen exemplaren verkocht. In totaal zijn de avonturenvan Harry Potter vertaald in zestig talen. De reeks zaluiteindelijk zeven delen omvatten.