HILVERSUM - De VVD wil dat huisartsen betaald gaan wordennaar de prestaties die ze leveren. Het liberale Tweede-KamerlidSchippers zal dit komende week bepleiten bij de behandeling van debegroting van het ministerie van Volksgezondheid.

Schippers zei zondag voor Radio 1 het niet juist te vinden dathuisartsen die dure medicijnen voorschrijven en slechte kwaliteitleveren, evenveel betaald krijgen als collega's die zuinig zijn enextra taken op zich nemen.

Volgens Schippers werkt het huidigesysteem van maximumtarieven in de gezondheidszorg in feite als eensysteem van vaste tarieven. Zij wil dat minister Hoogervorst vanVolksgezondheid de ziektekostenverzekeraars de ruimte geeft om meerverschil te brengen in de vergoedingen.

Hoogervoorst kondigde al vergelijkend onderzoek aan naar dekwaliteit in de zorg. Wat de VVD betreft krijgt dat gevolgen voorde betaling. Volgens Schippers moet de "consument" meer inzichtkrijgen in de kwaliteit van de zorg en meer macht krijgen binnen degezondheidszorg.