NIJMEGEN - 'Deze is heel depressief. De volgende wordtvrolijk.' Dat zei de 16-jarige Maja Braderic uit Nijmegen over delaatste tekening die ze maakte op het Dominicus College inNijmegen. Voorbijgangers troffen het lichaam van de vwo-scholierein de nacht van maandag op dinsdag brandend aan bij Bemmel.

Op het Dominicus College stonden circa zeshonderdbelangstellenden zondag stil bij de dood van het meisje.Medescholieren en vrienden van de vwo-leerlinge droegen tijdensherdenking gedichten aan haar op. De drie kwartier durendeherdenking vond plaats in de aula van de school. Daar hing ook delaatste tekening die Maja maakte voor het vak tekenen.

Onder de belangstellenden waren, naast leerlingen, opvallendveel ouders. Ook burgemeester G. ter Horst van Nijmegen wasaanwezig. De ouders van de vermoorde scholiere waren niet bij deherdenking. Wel woonden nichtjes van het slachtoffer de herdenkingbij. Veel aanwezigen waren op verzoek in het zwart gekleed, naarBosnisch gebruik. De familie Braderic kwam acht jaar geleden vanuitBosnië naar Nederland.

Klasgenoten

Het programma was opgesteld door klasgenoten van de overledenscholiere. In de aula stonden verder veel bloemstukken. "Ze hieldveel van bloemen en kleuren. We denken dat ze het zo mooi zouhebben gevonden", zegt de 15-jarige Florance Bochem, een vriendinvan Maja. Verder zei ze nog over Maja: "Ze wilde rechten studerenen advocaat worden".

Het Dominicus College, dat duizend leerlingen telt, heeft deafgelopen dagen professionele hulp ingeschakeld om geschokteleerlingen bij te staan. Toch gaan de lessen maandag gewoon weerbeginnen, al wordt er natuurlijk ruimhartig rekening gehouden metde gevoelens, aldus rector E. Peters.

Geruchten

Volgens de rector heeft de politie hem inmiddels verzekerd datde vier verdachten die in verband met de moord zijn aangehouden,geen leerlingen van het Dominicus College zijn. Dergelijkegeruchten deden sinds enkele dagen de ronde.

Toch wil eenpolitiewoordvoerder zondag nog steeds niets kwijt over de exacteidentiteit van de vier verdachten, die gedurende het weekeinde zijnverhoord. Ook over het verloop van die verhoren doet de politiegeen mededelingen.