MAASTRICHT - D66-leider Dittrich heeft zaterdag tijdens een partijcongres in Maastricht geprobeerd het beeld weg te nemen dat zijn partij door deelname aan het centrumrechtse kabinet Balkenende-2 haar principes heeft verkwanseld.

"Wij zijn geen andere partij geworden. De kans tot vernieuwing diende zich aan. En nu zeg ik: het is geen breuk met het verleden. Wij voeren nu belangrijke delen van ons programma uit. Maar met andere partners.''

Dittrich is zich ervan bewust dat het harde hervormingsbeleid van het kabinet weerstand oproept. Hervormingen gaan volgens hem echter altijd gepaard met onrust. "Zeker in een land dat zich lang ten onrechte rijk heeft gerekend.''

Dittrich verdedigde de ingrepen in WAO en ziektekostenstelsel van het kabinet als noodzakelijk. Paars, waarvan D66 ook deel uitmaakte, heeft de vernieuwingen te lang voor zich uitgeschoven. Dittrich verzette zich tegen het kabinetsbesluit om in de onderhandelingen over de Europese grondwet vast te houden aan het vetorecht voor lidstaten bij het opstellen van de meerjarenbegrotingen van de EU.

Ook D66-minister Brinkhorst (Economische Zaken) zei tijdens het congres dat het vetorecht tegen het Nederlands belang is, omdat het veranderingen tegenhoudt. Desgevraagd liet Brinkhorst echter weten het kabinetsbesluit te steunen. Zijn opmerkingen tijdens het congres waren alleen bedoeld als "visie voor de lange termijn''.