DEN HAAG - Zes van de vijftig hogescholen hebben zich eind jaren negentig niet gehouden aan de regels die gelden voor de inschrijving van studenten. Ze hebben daardoor ten onrechte een flinke rijksbijdrage opgestreken.

Dat blijkt uit een inventarisatie die de HBO-raad

De hogescholen kwamen begin dit jaar in opspraak toen bleek dat er mogelijk was gefraudeerd met de inschrijving van buitenlandse studenten.

Volgens voorzitter F. Leijnse van de HBO-raad is van stelselmatige fraude geen sprake. Maar het onderwijs dat sommige hogescholen hebben geleverd staat vaak niet in verhouding tot het geld dat ze daarvoor van de rijksoverheid hebben gekregen. Leijnse wil niet zeggen welke hogescholen fout hebben gezeten.

Minister Hermans van Onderwijs werd vorige week door de Tweede Kamer op het matje geroepen om verantwoording af te leggen over de eventuele fraude in het hoger beroepsonderwijs. Hij zei toen dat hij wel van de fraudeklacht op de hoogte was, maar dat die twee maanden is blijven liggen voordat er iets mee is gedaan.

Hermans heeft in november wel een accountantsonderzoek naar de vermeende fraude ingesteld. Dat onderzoek is naar verwachting in maart klaar.

/NIEUWSMogelijke fraude bij hbo- en wo-examens onderzocht