AMSTERDAM - Het gat in de ozonlaag boven de Zuidpool is weer verdwenen. Dat heeft de Wereldorganisatie voor Meteorologie (WMO) van de Verenigde Naties donderdag gemeld. Half september evenaarde het gat de recordomvang uit het jaar 2000 van 28 miljoen vierkante kilometer. Toen wees niets erop dat het gat binnen afzienbare tijd weer kleiner zou worden, maar dat is dus toch gebeurd.

De ozonlaag beschermt tegen schadelijke ultraviolette straling van de zon. In het zogenoemde ozongat is de laag bijzonder dun. Het gat ontstaat sinds halverwege de jaren tachtig aan het eind van de winter in het Zuidpoolgebied. Teveel UV-straling kan erfelijk materiaal aantasten. Kleine planten onderaan de voedselketen kunnen vernietigd worden en bij mensen kan huidkanker ontstaan.

Chloor-fluor-koolwaterstofverbindingen (cfk's) zijn verantwoordelijk voor de aantasting van de ozonlaag. Het gebruik van cfk's, onder meer als drijfgassen in spuitbussen en als koelvloeistoffen in koelkasten en airconditioners, is wereldwijd aan banden gelegd. Cfk's komen al minder voor in lagere luchtlagen en in de hoger gelegen stratosfeer hebben ze zich gestabiliseerd. Volgens geleerden zal het nog vijftig jaar duren voordat het ozongat verdwijnt.