DEN HAAG - De A2 tussen de knooppunten Oudenrijn en Deil wordt extra verbreed. De ministers Peijs (Verkeer en Waterstaat) en Dekker (VROM) willen dat er vier rijstroken aan elke kant komen. De bouw zou vanaf 2005 kunnen beginnen. De kosten worden geraamd op miljoen euro, deelde Verkeer en Waterstaat donderdag mee.

Het verkeer op de A2 (Amsterdam-Den Bosch) ten zuiden van Utrecht is al jaren een groot knelpunt. Knooppunt Everdingen voert de landelijke filetop-50 aan, maar ook andere wegvakken ten zuiden van de Domstad op de A2 staan hoog genoteerd.

Fileproblemen

Die fileproblemen dreigen door de voorziene groei van het autoverkeer tot 2020 echter alleen maar toe te nemen. Enkele al voorgenomen projecten kunnen die ontwikkeling niet opvangen. Het gaat om de tweede Lekbrug bij Vianen, een derde rijstrook tussen Nieuwegein en Everdingen en spitsstroken ten zuiden van Everdingen.

Daarnaast zou de A2 tussen Everdingen en Deil vanaf eind 2005 verbreed worden tot twee maal drie rijstroken. In de middenberm was ruimte voor een vierde strook. Die komt er dus nu en ook al rond , zoals in het oorspronkelijke plan stond. Dat scheelt in de kosten en bovendien wordt de overlast voor omwonenden minder. Voor de rest van het traject begint de wegverbreding in 2007.

Verder komt er geluidsarm asfalt (ZOAB) en blijft de maximumsnelheid op het stuk Oudenrijn-Everdingen 100 kilometer per uur. Zuidelijker is dat onveranderd 120 kilometer. Er komt net ten zuiden van Vianen, in een natuurgebiedje, een extra ecoduct.

Peijs en Dekker kunnen hun plannen doorzetten na een tweede inspraakprocedure. Die duurt in principe zes maanden. In de eerste inspraakfase kwamen reacties en adviezen binnen. Veel partijen in de regio, zoals de provincie Gelderland en een tiental gemeenten, pleitten voor een tunnel onder de Linge bij Beesd om het landschap te beschermen. Dat zou, afhankelijk van de lengte, 100 tot 220 miljoen extra gaan kosten. Dat vond minister Peijs echter te duur.