DEN HAAG - De thuiszorg gaat in Slowakije op zoek naar verpleegkundigen die tijdelijk in Nederland willen werken. Volgens voorzitter A. Treffers van Branchebelang Thuiszorg Nederland, de koepel van de particuliere thuiszorg, komen in mei de eerste honderd Slowaken naar Nederland. Zij zullen hier in principe voor een halfjaar een soort stageperiode doorlopen. Hoeveel er in totaal zullen komen, kan hij niet zeggen.

Ook thuiszorgorganisatie Icare, die is aangesloten bij de LVT, de koepel van de reguliere thuiszorg, is bezig met een project in Slowakije. Zij wil driemaal honderd Slowaaksen naar Nederland halen, die hier ervaring kunnen opdoen, zodat zij in Slowakije thuiszorg op kunnen zetten.

Staatssecretaris Vliegenthart van Volksgezondheid is blij dat de thuiszorg in Slowakije wordt ontwikkeld door een opleiding in dat land. In Slowakije is nu nog geen thuiszorg.

Maar de bewindsvrouw is er geen voorstander van dat de arbeidsmarktproblemen in Nederland worden opgelost met stagiaires uit het buitenland. Volgens haar moeten die problemen in Nederland zelf worden opgelost. De PvdA heeft inmiddels Kamervragen gesteld en de SP wil een spoeddebat.

Strikte voorwaarden

Volgens Eric Maas, landelijk bestuurder thuiszorg van ABVAKABO FNV hebben in juli 2000 het ministerie, arbeidsvoorziening, werkgevers- en werknemersorganisaties in de zorg in een convenant vastgelegd onder welke strikte voorwaarden verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland tewerkgesteld kunnen worden.

"Stages zijn in principe wel toegestaan. Voorwaarde is dan echter dat de stagiaires een opleiding volgen in hun eigen land en niet langer dan een jaar blijven. Ook moeten de stagiaires een werkvergunning aanvragen en moeten ze een speciale verblijfsvergunning voor stagiaires van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) krijgen" aldus Maas.

ABVAKABO FNV wil bezien wat de BTN precies bedoelt met een 'soort stagiaires'. Maas: "Het convenant kan niet worden omzeild door middel van dergelijke constructies. De BTN wordt, als partij bij het convenant, geacht zich ook aan de overige convenantafspraken te houden". ABVAKABO FNV zal de kwestie nauwlettend volgen, en de verschillende partijen aan de gemaakte afspraken houden.

Kritiek

Minister Borst van Volksgezondheid besloot vorig jaar dat er geen werkvergunningen meer zouden worden afgegeven voor verpleegkundigen uit Zuid-Afrika en Suriname, nadat er kritiek uit beide landen over de wervingsacties van de Nederlandse ziekenhuizen was gekomen. Parlementsleden in Suriname hadden zich beklaagd over de ronselpraktijken van de Nederlandse ziekenhuizen onder verpleegkundigen in Suriname.

/NIEUWSZuid-Afrikaanse verpleegkundigen niet meer welkom