DEN HAAG - Kiezers mogen bij de volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer, die staan gepland voor 2007, tweemaal stemmen. Een stem gaat naar een landelijke kandidaat, hun tweede stem kunnen kiesgerechtigden uitbrengen op een Kamerkandidaaat die op een regionale lijst staat.

De Tweede Kamer gaat bestaan uit 75 landelijk en 75 regionaal gekozen leden. Over dit voorstel van minister De Graaf, verantwoordelijk voor bestuurlijke vernieuwing, praat het kabinet vrijdag, meldden Haagse bronnen donderdag.