DEN BOSCH - Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben diepe ontgrondingen in het zuidoosten van de provincie om ophoogzand te winnen verboden. Om wegen, bruggen en viaducten op te hogen mag alleen nog zee- en rivierzand worden gebruikt. De provincie maakt alleen een uitzondering als de ontgronding het landschap niet aantast. Een woordvoerder heeft dat donderdag meegedeeld.

De afgelopen jaren is het gebruik van ophoogzand uit de zee en rivieren in Noord-Brabant al fors toegenomen. Het gaat inmiddels om ongeveer de helft van de jaarlijkse behoefte van 5 miljoen kubieke meter. Het zand wordt echter vooral in West- en Midden-Brabant gebruikt omdat tot nu toe de vervoerskosten naar Zuidoost-Brabant te hoog waren.

Omdat diepe ontgrondingen steeds meer geld kosten, is het nu wel rendabel om ook in de regio Eindhoven zee- en rivierzand te gaan gebruiken. Bovendien komt de komende jaren veel rivierzand beschikbaar als gevolg van het project Ruimte voor de Rivier. In het kader daarvan worden waterwegen dieper gemaakt om overstromingen te voorkomen. Het besluit van GS is tevens een stimulans voor de binnenvaart over de Brabantse kanalen, aldus de woordvoerder.