AMSTERDAM - De tippelzone aan de Theemsweg in Amsterdam gaat dicht. Een meerderheid van de gemeenteraad in de hoofdstad stemde hier woensdagavond mee in. Belangrijkste reden voor de sluiting is dat de tippelzone criminaliteit in de hand werkt. De gemeente wil niet langer een gebied exploiteren waar bijvoorbeeld vrouwenhandel hoogtij viert.

De faciliteiten op de Theemsweg blijven nog wel een jaar gehandhaafd. Mocht het sluiten van de tippelzone negatief uitpakken dan is er nog een weg terug. De politie zal weliswaar streng toezien op het tippelverbod in de stad, toch bestaat de vrees dat met het sluiten van de zone de tippelaarster elders in de stad opduiken, bijvoorbeeld achter het Centraal Station. De overlast daar was enkele jaren geleden de reden voor het instellen van de tippelzone.

PvdA

De Amsterdamse gemeenteraadsleden moesten het woensdagavond zonder voetbal stellen. Wel hield burgemeester Cohen zijn raad op de hoogte van de verrichingen van het Nederlands elftal elders in de stad. In het stadhuis eiste de PvdA de hoofdrol voor zich op. De grootste partij kon maar moeilijk tot een besluit komen en blonk uit in wispelturigheid.

De PvdA diende een motie in met eisen tegen de overlast elders in de stad en voor de opvang van de tippelprostituees. De PvdA stelde het aannemen van de motie als voorwaarde voor haar instemming met sluiting van de tippelzone. Maar voor de motie bleek geen meerderheid te bestaan en daarom wilde de PvdA de motie weer intrekken. Dat kon niet volgens het CDA. Dus bleef de motie.

De eerder scherp geformuleerde eis dat alleen met aanname van de motie de PvdA zou instemmen met sluiting ging net zo makkelijk weer van tafel door de eigen motie overbodig te verklaren. De PvdA-ers stemden in meerderheid voor sluiting, vier bleven tegen.