DEN HAAG - Minister De Geus van Sociale Zaken is bereid af te zien van een WW-boete voor bedrijven die oudere werknemers de laan uitsturen. Hij geeft toe aan druk van de regeringspartijen om niet met een straf te komen voor werkgevers, maar daarentegen met een stimulans om oudere werknemers langer in dienst te houden. Daarmee komt de minister tot een akkoord met de Tweede Kamer.

Aanvankelijk wilde De Geus met ingang van 1 januari 2004 de werkgevers laten meebetalen aan de WW-uitkering van werknemers van ,5 jaar en ouder, die ze ontslaan. Ze zouden dan minder geneigd zijn om de WW te gebruiken als 'afvoerputje'.

De regeringspartijen (VVD, CDA en D66) kwamen samen met LPF en ChristenUnie met een tegenvoorstel. Werkgevers krijgen in dat voorstel een beloning voor het in dienst nemen van mensen vanaf 50 jaar en het in dienst houden van werknemers vanaf 55 jaar in de vorm van lagere WAO- en WW-premies.

De Geus liet de Tweede Kamer woensdag in een brief weten dat hij met dit amendement kan leven, mits de vrijstelling beperkt blijft tot de WAO-premie.

De indiener van het tegenvoorstel, VVD-Kamerlid Aptroot, raadpleegde daarna de mede-ondertekenaars van het tegenvoorstel en zei vervolgens dat Kamer en regering het eens zijn geworden. Hij brengt de door De Geus gewenste wijziging in het amendement aan.