DEN HAAG - Afkicken onder narcose werkt niet beter dan afkicken zonder algehele verdoving. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek naar afkicken onder narcose, die maandag in Den Haag werden gepresenteerd.

Het gaat om afkicken met behulp van naltrexon, dat het lichaam snel ontgift. Aan het onderzoek hebben 275 verslaafden meegedaan. Ruim de helft kreeg naltrexon toegediend onder volledige narcose. De anderen kregen ook naltrexon, maar werden niet onder narcose gebracht.

Beide methoden zijn even effectief en hebben een bevredigend resultaat als wordt gekeken hoeveel mensen na een maand nog clean zijn. Dat is in overeenstemming met eerder studies die aantoonden dat snelle ontgifting van het lichaam beter is dan de traditionele methode van ontgifting door geleidelijk de hoeveel methadon die een verslaafde krijgt terug te brengen.

Snelle ontgifting

Dr. C. de Jong, die de onderzoeksresultaten aanbood aan minister Borst van Volksgezondheid, pleitte ervoor de methode van snelle ontgifting te blijven toepassen. Maar dit hoeft wat hem betreft niet meer onder narcose te gebeuren. Dat kost bijna tweemaal zoveel (2517 euro tegeover 4439) en levert niets extra's op. Na de eerste behandeling, krijgen cliënten nog een jaar lang naltrexon.

Van heroïne afkicken blijkt beter te gaan met hoge doses methadon, dan met de in Nederlandse hulpverlening gebruikelijke relatief lage doses. Dat blijkt uit een experiment gedurende twee jaar, waarvan maandag eveneens de eerste resultaten werden bekendgemaakt.

In Nederland krijgen per jaar zo'n 13.000 heroïneverslaafden methadon. Gebruikers die in de proef een relatief hoge doses kregen waren er naar verloop van tijd beter aan toe dan de 'normale' mathadongebruikers. De kans op ongelukken, zoals gebruik van overdoses of zelfmoordpogingen, is overigens wel groter bij hogere methadondoses.

/NIEUWSSuccesvol afkicken onder narcose